Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2016 poz. 925

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20160925L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20160925.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-06-28
Data wydania: 2016-06-22
Data wejścia w życie: 2016-07-01
Data obowiązywania: 2016-07-01
Uwagi: daty wejścia w życie poszczególnych przepisów -patrz art. 20 ustawy
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS ENERGII
MIN. WŁAŚCIWY DS RYNKÓW ROLNYCH
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ENERGII
MIN. WŁAŚCIWY DS RYNKÓW ROLNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP