Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2016 poz. 960

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20160960L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20160960.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-06-30
Data wydania: 2016-06-10
Data wejścia w życie: 2016-07-15
Data obowiązywania: 2016-07-15
Uwagi: art. 34 i art. 21 pkt 4 wchodzą w życie z dniem 30 czerwca 2016 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP