Dz.U. 2016 poz. 1015

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej


Tekst ogłoszony: pdf D20161015.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2016-07-12
Data wydania: 2016-06-13
Data uchylenia: 2017-09-02
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Uchylenia wynikające z