Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2016 poz. 1052

Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20161052L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20161052.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20161052Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-07-19
Data wydania: 2016-07-07
Data wejścia w życie: 2016-08-01
Data obowiązywania: 2016-08-01
Uwagi: art. 1 pkt 3 w zakresie art. 30a ust. 2b wchodzi w życie z dniem 19 lipca 2016 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP