Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2016 poz. 1070

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta


Tekst aktu: pdf D20161070L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20161070.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20161070Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-07-21
Data wydania: 2016-06-10
Data wejścia w życie: 2016-08-05
Data obowiązywania: 2016-08-05
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP