Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2016 poz. 1157

Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym


Tekst aktu: pdf D20161157L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20161157.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2016-08-01
Data wydania: 2016-07-22
Data wejścia w życie: 2016-08-16
Data obowiązywania: 2016-08-16
Data uchylenia: 2016-12-20
Uwagi: art. 18 ust. 1, 4 i 5 tracą moc z dniem 1 stycznia 2018 r.
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP