Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2016 poz. 1187

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych


Tekst ogłoszony: pdf D20161187.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-08-05
Data wydania: 2016-07-21
Data wejścia w życie: 2016-08-20
Data obowiązywania: 2016-08-20
Uwagi: pkt VI w części B załącznika nr 11 do rozporządzenia wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uchylone
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP