Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2016 poz. 1202

Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami


Tekst aktu: pdf D20161202L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20161202.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20161202Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-08-09
Data wydania: 2016-06-09
Data wejścia w życie: 2016-09-09
Data obowiązywania: 2016-09-09
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: PREZ. RADY MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS SKARBU PAŃSTWA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP