Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2016 poz. 1265

Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw


Tekst ogłoszony: pdf D20161265.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20161265Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-08-17
Data wydania: 2016-07-22
Data wejścia w życie: 2017-01-01
Data obowiązywania: 2017-01-01
Uwagi: 1) art. 1 pkt 1 lit. a oraz art. 7 wchodzą w życie z dniem 17 sierpnia 2016 r.; 2) art. 4 oraz art. 8–11 wchodzą w życie z dniem 1 września 2016 r.
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP