Dz.U. 2016 poz. 1300

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań


Tekst ogłoszony: pdf D20161300.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-08-19
Data wydania: 2016-08-17
Data wejścia w życie: 2016-09-03
Data obowiązywania: 2016-09-03
Organ wydający: MIN. RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone