Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2016 poz. 1311

Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw


Tekst ogłoszony: pdf D20161311.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-08-23
Data wydania: 2016-06-23
Data wejścia w życie: 2016-10-01
Data obowiązywania: 2016-10-01
Uwagi: art. 1 pkt 10 lit. a i b oraz pkt 21, 32 i 34, art. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2, art. 4 pkt 8 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS NAUKI
MIN. WŁAŚCIWY DS SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP