Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2016 poz. 1331

Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych


Tekst aktu: pdf D20161331L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20161331.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2016-08-24
Data wydania: 2016-07-22
Data wejścia w życie: 2016-09-08
Data obowiązywania: 2016-09-08
Uwagi: objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2017 r. poz. 957 z wyj. odnośników nr 1 i nr 2 oraz art. 2 -11
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP