Dz.U. 2016 poz. 1486

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie


Tekst ogłoszony: pdf D20161486.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-09-16
Data wydania: 2016-09-02
Data wejścia w życie: 2016-10-01
Data obowiązywania: 2016-10-01
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione