Dz.U. 2016 poz. 1506

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach


Tekst aktu: pdf D20161506L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20161506.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20161506Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-09-19
Data wydania: 2016-08-23
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu