Dz.U. 2016 poz. 1554

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów


Tekst ogłoszony: pdf D20161554.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-09-27
Data wydania: 2016-09-16
Data wejścia w życie: 2016-10-01
Data obowiązywania: 2016-10-01
Organ wydający: MIN. NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Odesłania