Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2016 poz. 1578

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks spółek handlowych


Tekst aktu: pdf D20161578L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20161578.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20161578Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2016-09-29
Data wydania: 2016-09-15
Data wygaśnięcia: 2017-08-24
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP