Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2016 poz. 1579

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej


Tekst aktu: pdf D20161579L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20161579.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-09-29
Data wydania: 2016-09-05
Data wejścia w życie: 2016-10-07
Data obowiązywania: 2016-10-07
Uwagi: art. 22, art. 24-26 i art. 96 pkt 4 w zakresie zmienianego art. 20a ust. 1 pkt 1 wchodzą w życie z dniem 29 września 2018 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
MIN. WŁAŚCIWY DS INFORMATYZACJI
MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
PREZ. RADY MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Akty wykonawcze Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP