Dz.U. 2016 poz. 1655

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach


Tekst ogłoszony: pdf D20161655.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-10-10
Data wydania: 2016-09-20
Data wejścia w życie: 2017-01-01
Data obowiązywania: 2017-01-01
Uwagi: wyjątki w zakresie daty wejścia w życie w par. 4
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
Akty zmieniające