Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2016 poz. 1823

Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich


Tekst aktu: pdf D20161823L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20161823.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-11-09
Data wydania: 2016-09-23
Data wejścia w życie: 2017-01-10
Data obowiązywania: 2017-01-10
Uwagi: art. 70 wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2016 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
PREZ. RADY MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
MIN. WŁAŚCIWY DS ENERGII
MIN. WŁAŚCIWY DS INFORMATYZACJI
MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
PREZ. RADY MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP