Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2016 poz. 1923

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20161923L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20161923.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-11-29
Data wydania: 2016-11-16
Data wejścia w życie: 2016-12-30
Data obowiązywania: 2016-12-30
Uwagi: art. 1 pkt 17 lit. b i c wchodzą w życie z dniem 30 stycznia 2017 r. art. 1 pkt 53-58 wchodzą w życie z dniem 30 maja 2017 r., art. 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP