Dz.U. 2016 poz. 1948

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej


Tekst aktu: pdf D20161948L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20161948.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20161948Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-12-02
Data wydania: 2016-11-16
Data wejścia w życie: 2017-03-01
Data obowiązywania: 2017-03-01
Uwagi: 1) art. 1, art. 4 pkt 1 i pkt 11 lit. c i d, lit. e w zakresie § 12 i 13 oraz lit. f, art. 11, art. 13, art. 27, art. 38 pkt 39 lit. a tiret drugie, pkt 65 lit. a, pkt 68 lit. a w zakresie pkt 1, pkt 76 lit. b tiret drugie, art. 119, art. 148, art. 160 ust. 2 i 3, art. 162 ust. 1 pkt 1, art. 164, art. 165 ust. 1, 2 i 6, art. 178, art. 190 ust. 1, art. 201 ust. 1 i art. 259 ust. 1 wchodzą w życie z dniem 2 grudnia 2016 r.; 2) art. 150 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.; 2a) art. 112 pkt 2–4 wchodzą w życie z dniem 27 lutego 2017 r.; 3) art. 4 pkt 12, art. 163 pkt 3, art. 168, art. 172 pkt 6 oraz art. 192 ust. 1–4 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty zmieniające Dyrektywy europejskie