Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2016 poz. 2003

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji


Tekst aktu: pdf D20162003L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20162003.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-12-12
Data wydania: 2016-11-16
Data wejścia w życie: 2017-01-01
Data obowiązywania: 2017-01-01
Uwagi: art. 24 ust. 2 i 3 wchodzą w życie z dniem 13 grudnia 2016 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS INFORMATYZACJI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP