Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2016 poz. 2020

Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20162020L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20162020.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-12-15
Data wydania: 2016-10-21
Data wejścia w życie: 2017-01-01
Data obowiązywania: 2017-01-01
Uwagi: art. 1 pkt 11 i 15, art. 5, art. 6 i art. 11 wchodzą w życie z dniem 16 grudnia 2016 r.; art. 1 pkt 16 i art. 8 wchodzą w życie z dniem 1 maja 2017 r.; art. 3 pkt 5 lit. a i c wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP