Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2016 poz. 2024

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20162024L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20162024.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-12-15
Data wydania: 2016-12-01
Data wejścia w życie: 2017-01-01
Data obowiązywania: 2017-01-01
Uwagi: art. 1 pkt 3 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r. art. 1 pkt 7-9 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP