Dz.U. 2016 poz. 2035

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego


Tekst ogłoszony: pdf D20162035.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-12-15
Data wydania: 2016-12-09
Data wejścia w życie: 2017-01-01
Data obowiązywania: 2017-01-01
Organ wydający: MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Odesłania