Dz.U. 2016 poz. 2137

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks karny skarbowy


Tekst aktu: pdf D20162137L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20162137.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20162137Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-12-23
Data wydania: 2016-12-08
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu