Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2016 poz. 2173

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20162173L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20162173.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-12-28
Data wydania: 2016-11-04
Data wejścia w życie: 2017-01-12
Data obowiązywania: 2017-01-12
Uwagi: art. 3 pkt 1 i 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP