Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2016 poz. 2249

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach


Tekst aktu: pdf D20162249L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20162249.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-12-30
Data wydania: 2016-12-16
Data wejścia w życie: 2017-01-01
Data obowiązywania: 2017-01-01
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP