Dz.U. 2016 poz. 2255

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców


Tekst aktu: pdf D20162255L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20162255.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-12-30
Data wydania: 2016-12-16
Data wejścia w życie: 2017-01-01
Data obowiązywania: 2017-01-01
Uwagi: 1) art. 14 oraz art. 15 pkt 4 lit. a tiret trzecie i czwarte wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.; 2) art. 13 pkt 2 i pkt 3 lit. b oraz art. 17 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; 3) art. 19 i art. 20 wchodzą w życie z dniem 1 marca 2017 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone