Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2017 poz. 2

Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20170002L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20170002.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2017-01-02
Data wydania: 2016-12-02
Data wejścia w życie: 2017-03-01
Uwagi: art. 9 oraz art. 10 ust. 2 wchodzą w życie z dniem 3 stycznia 2017 r.
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty wykonawcze
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP