Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe


Tekst aktu: pdf D20170059L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20170059.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20170059Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2017-01-11
Data wydania: 2016-12-14
Data wejścia w życie: 2017-09-01
Uwagi: art. 18 ust. 4, art. 47 ust. 3 pkt 2 oraz rozdział 6 wchodzą w życie z dniem 26 stycznia 2017 r. art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c, d i g oraz pkt 4 wchodzą w życie z dniem 1 września 2018 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS OŚWIATY I WYCHOWANIA
RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
MIN. WŁAŚCIWY DS OŚWIATY I WYCHOWANIA
MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
 
 Akty powiązane  
Akty wykonawcze Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP