Dz.U. 2017 poz. 132

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20170132L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20170132.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2017-01-20
Data wydania: 2016-12-15
Data wejścia w życie: 2017-04-21
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone