Dz.U. 2017 poz. 210

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o stowarzyszeniach


Tekst aktu: pdf D20170210L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20170210.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2017-02-03
Data wydania: 2017-01-20
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu