Dz.U. 2017 poz. 576

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo atomowe


Tekst aktu: pdf D20170576L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20170576.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20170576Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2017-03-17
Data wydania: 2017-03-10
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Dyrektywy europejskie