Dz.U. 2017 poz. 719

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie


Tekst ogłoszony: pdf D20170719.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2017-04-04
Data wydania: 2017-03-22
Data wejścia w życie: 2017-04-19
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione