Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2017 poz. 819

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami


Tekst aktu: pdf D20170819L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20170819.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2017-04-21
Data wydania: 2017-03-23
Data wejścia w życie: 2017-07-22
Uwagi: art. 82 pkt 6 i 7 wchodzi w życie z dniem 22 października 2017 r.; art. 4 pkt 28, art. 10 ust. 1 pkt 5, art. 31 ust. 1, art. 32 i art. 91 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2018 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
PREZ. RADY MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty wykonawcze Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP