Dz.U. 2017 poz. 912

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych


Tekst aktu: pdf D20170912L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20170912.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20170912Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2017-05-10
Data wydania: 2017-04-21
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu