Dz.U. 2017 poz. 946

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej


Tekst ogłoszony: pdf D20170946.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2017-05-15
Data wydania: 2017-05-09
Data wejścia w życie: 2017-05-16
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione