Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2017 poz. 1015

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne


Tekst aktu: pdf D20171015L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20171015.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2017-05-25
Data wydania: 2017-04-07
Data wejścia w życie: 2017-06-25
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP