Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2017 poz. 1074

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody


Tekst aktu: pdf D20171074L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20171074.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2017-06-02
Data wydania: 2017-05-11
Data wejścia w życie: 2017-06-17
Uwagi: art. 1 pkt 3 lit. c w zakresie art. 83f ust. 14 pkt 2 wchodzi w życie z dniem wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w art. 40 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP