Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2017 poz. 1086

Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury


Tekst aktu: pdf D20171086L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20171086.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2017-06-05
Data wydania: 2017-05-25
Data wejścia w życie: 2017-06-20
Uwagi: art. 61 pkt 9, 12 i 13 wchodzą w życie z dniem 6 grudnia 2017 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty wykonawcze Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP