Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2017 poz. 1089

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym


Tekst aktu: pdf D20171089L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20171089.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2017-06-06
Data wydania: 2017-05-11
Data wejścia w życie: 2017-06-21
Uwagi: art. 55 ust. 1–10, art. 56 ust. 1–9 oraz art. 226 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP