Dz.U. 2017 poz. 1318

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta


Tekst aktu: pdf D20171318L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20171318.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20171318Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2017-07-04
Data wydania: 2017-06-08
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu