Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2017 poz. 1566

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne


Tekst aktu: pdf D20171566L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20171566.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2017-08-23
Data wydania: 2017-07-20
Data wejścia w życie: 2018-01-01
Uwagi: 1) art. 102–112, art. 494, art. 502, art. 506, art. 515, art. 525 ust. 3–6 oraz 8 i 9, art. 539 ust. 3–5 i 7, art. 540 ust. 1–4, 6 i 7, art. 541, art. 542, art. 544 ust. 1, art. 554 oraz art. 570 wchodzą w życie z dniem 24 sierpnia 2017 r.; 2) art. 532 ust. 5 i 6 wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2017 r.; 3) art. 524 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; 4) art. 274 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.; 5) art. 36 ust. 1–3 oraz 6 i 7 oraz art. 303 ust. 1 i 4 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. ustawa w opracowaniu
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS BUDOWNICTWA, PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ MIESZKALNICTWA
MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI MORSKIEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI WODNEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
MIN. WŁAŚCIWY DS RYBOŁÓWSTWA
MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
PREZ. RADY MINISTRÓW
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP