Dz.U. 2017 poz. 1588

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020


Tekst ogłoszony: pdf D20171588.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2017-08-25
Data wydania: 2017-08-10
Data wejścia w życie: 2017-09-09
Organ wydający: MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione