Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
M.P. 1986 nr 7 poz. 46

Uchwała nr 22 Rady Ministrów z dnia 6 marca 1986 r. w sprawie częściowego uwzględnienia wzrostu wydatków z tytułu podwyżek cen niektórym osobom pobierającym świadczenia z funduszu alimentacyjnego.


Tekst ogłoszony: pdf M19860046.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data wydania: 86-03-06 00:00:00 CET
Data wejścia w życie: 86-03-17 00:00:00 CET
Data obowiązywania: 86-01-01 00:00:00 CET
Data uchylenia: 87-04-01
Organ wydający: RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty uchylone Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP