Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
M.P. 1997 nr 50 poz. 475

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. - Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.


Tekst ogłoszony: pdf M19970475.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data wydania: 97-08-01 00:00:00 CEDT
Data wejścia w życie: 97-08-13 00:00:00 CEDT
Data obowiązywania: 97-08-13 00:00:00 CEDT
Organ wydający: SEJM
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP