M.P. 2012 poz. 32

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej


Tekst aktu: pdf M20120032L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf M20120032.pdf
Tekst ujednolicony: pdf M20120032Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-01-25
Data wydania: 2012-01-17
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Tekst jednolity do aktu