M.P. 2012 poz. 747

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 września 2012 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2013


Tekst ogłoszony: pdf M20120747.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2012-10-17
Data wydania: 2012-09-25
Data wygaśnięcia: 2013-12-31
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art.