M.P. 2014 poz. 958

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2014 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2015


Tekst ogłoszony: pdf M20140958.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2014-10-29
Data wydania: 2014-10-24
Data wygaśnięcia: 2015-12-31
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art.